Szkoła Podstawowa w Grodzisku - tej nazwy używa się już w naszej miejscowości od ponad stu lat!

   Zanim znaleźliśmy się w nowej szkole, funkcjonowała stara szkoła-macierzysta, w której uczyli się nasi dziadkowie czy pradziadkowie jeszcze w XIX wieku aż do 1984 roku. Rok ten okazał się rokiem zmian, gdyż wówczas lokum szkoły przeniesiono do lokalu zastępczego, który mieścił się w domu Państwa Wiecheć. Cały parter budynku mieszkalnego wynajęto do dyspozycji uczniów. Wtedy już zrodziła się idea budowy nowego budynku szkolnego. Utworzono specjalny Komitet Budowy Szkoły, którego przewodniczącym został Jan Rzepa. Budowa nowego budynku wymagała sporych nakładów pieniężnych, w związku z tym zorganizowano zbiórkę pieniędzy wśród społeczności wsi, aby w jakiejś części pokryć koszty wstępnych planów budowy.

   Budowanie nowego obiektu zajęło 11 lat. Przez ten cały czas szkoła mieściła się w budynku zastępczym. Może było tam ciasno, ale za to przyjemnie, przytulnie jak w zaciszu domowym. Z okien szkoły u państwa Wiechciów obserwowaliśmy tok budowy nowej szkoły-od podstaw.  Rosła na oczach wszystkich uczniów i nauczycieli. Niemało zmieniło się w składzie Komitetu Budowy Szkoły, którego przewodnictwo przejął ówczesny Sołtys wsi- Franciszek Czopek.

   Termin 4.12.1995 jest pierwszym dniem w nowym budynku szkolnym.

  

29.02.1996 r. OFICJALNE ODDANIE DO UŻYTKU NOWEGO BUDYNKU SZKOLNEGO

   W ten szczególnym dniu nastąpiło oficjalne oddanie do użytku nowego budynku szkolnego. Od miesiąca trwały przygotowania do tej uroczystości.

   Z tej okazji zaproszono wiele osobistości ze środowiska oświaty, w tym samego Kuratora Oświaty z Bielska-Białej. Oprócz niego swoją obecnością zaszczycili nas władze gminy z burmistrzem mgr J. Strzelcem, dyrektor oświaty i kultury gminy Zator

mgr J. Fraś , dyrektorzy wszystkich szkół w gminie Zator, Sołtysi wszystkich pobliskich wiosek oraz wszyscy którzy przyczynili się do budowy tego obiektu. Uroczystość rozpoczęto przecięciem wstęgi przez kuratora oświaty na parterze szkoły. Poświęcenia budynku szkolnego dokonał ks. proboszcz A. Kuśnierz.

   Druga część uroczystości odbyła się na piętrze szkoły. Wszyscy zasiedli do suto zastawionych stołów w pięknie udekorowanej sali. Pierwszego przemówienia dokonał Sołtys wsi- P. Franciszek Czopek nakreślając zebranym genezę oraz przebieg całej inwestycji związanej z budową szkoły. Kolejno głos zabrał Kurator Oświaty, który w swym przemówieniu docenił wieloletni trud wszystkich mieszkańców zaangażowanych w budowę tego pięknego budynku.

   Po części oficjalnej oddano głos tym, dla których powstał ten obiekt- dzieciom. Wykonały one program według własnych możliwości- w tańcu, piosence czy wierszach przygotowanych przy pomocy nauczycieli.

   Finałem otwarcia była zabawa taneczna dla dzieci i dorosłych, którą uświetnił zespół muzyczny. Przy dźwiękach muzyki, wspaniałych posiłkach przygotowanych i podanych dzięki wszystkim rodzicom dzieci, zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.