Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne – terapia przez taniec – zajęcia taneczne dla dzieci, zabawa z tańcem, elementy aerobiku, tańca towarzyskiego, nowoczesnego i rytmiki.
Poniedziałek godz. 12.35-13.20.

Prowadzący: Linda Balonek.

Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze dla klas II-III

Środa godz. 11.45-12.30 (w razie potrzeb).

Prowadzący: mgr Jadwiga Kluska.

Zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia ogólnorozwojowe– zajęcia mające na celu rozwijanie m.in. umiejętności plastycznych, wokalnych czy teatralnych dzieci.

Piątek godz. 11.45-12.30

Prowadzący: mgr Jadwiga Kluska

Język angielski

Co drugi czwartek począwszy od 01.10.2015r.  12.35-13.20

Dla klas II-III

Prowadzący: mgr Beata Biernat.

Świetlica

Codziennie od poniedziałku do piątku 12.30-14.30

Prowadzący: Marta Mrozek

Basen

Wyjazdy na basen do Wadowic odbywają się w każdą środę.

Uczestnicy: uczniowie klasy I